W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

     

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe 2/2022 z dnia 20.04.2021r

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, owoców, warzyw i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 20 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. W ilościach i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe...

Zawiadomienie o Anulowaniu przetargu 1/2022 z dnia 31.01.2022

Zamawiający ART-CONNECT Artur Kułakowski, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352295179 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 1/2022 z dnia 31.01.2022r. na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, pieczywa, owoców i warzyw, mięsa i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 9 lutego 2022r. do 31 sierpnia 2022r. ” Informuje, że przetarg
Anulowano.

 

eu logo

Zapytanie Ofertowe 1/2022 z dnia 31.01.2021r

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, owoców, warzyw i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 9 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. W ilościach i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2021

Zamawiający ART-CONNECT Artur Kułakowski, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352295179 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 4/2021 z dnia 01.04.2021r. na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, pieczywa, owoców i warzyw, mięsa i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 5 października 2021r. do 31 sierpnia 2022r. ” wybrano wykonawców:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze...

Zapytanie Ofertowe 4/2021 z dnia 23.09.2021r

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, pieczywa, owoców i warzyw, mięsa i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 5 października 2021r. do 31 sierpnia 2022r. W ilościach i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe...

Zawiadomienie o nie wybraniu najkorzystniejszej oferty w przetargu nr 3/2021 z dnia 16.07.2021

Zamawiający ART-CONNECT Artur Kułakowski, ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352295179 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 3/2021 z dnia 16.07.2021r. do złożenia oferty na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, pieczywa, owoców i warzyw, mięsa i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. 
Nie wyłoniono najkorzystniejszej oferty
Uzasadnienie: Nie wpłynęły żadne Oferty dotyczące przetargu

nie wybranie oferty

 

eu logo

Zapytanie Ofertowe 3/2021 z dnia 16.07.2021r

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, pieczywa, owoców i warzyw, mięsa i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 1 września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. W ilościach i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe...

Zapytanie Ofertowe 2/2021 z 19 maja 2021r

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na Prace remontowo-adaptacyjne, CO, zakup i montaż fotowoltaiki, pomp ciepła, systemu inteligentnego sterowania budynkiem, PPOŻ, instalacji elektrycznej, monitoringu, sieci internetowej, kontroli dostępu dla przedszkola w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61 zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1/2021

Zamawiający ART-CONNECT Artur Kułakowski, ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ, NIP: 7352295179 informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 1/2021 z dnia 01.04.2021r. na zadanie pt. Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, instrumentów muzycznych, placu zabaw, zabawek i wyposażenia oraz dostawę i montaż mebli do Przedszkola Fiku Miku w Nowym Targu” wybrano wykonawcę:

Czytaj więcej: Zawiadomienie o wyborze...

Zapytanie Ofertowe 1/2021 z 01.04.2021r

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na „Zakup i dostawę pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych, instrumentów muzycznych, placu zabaw, zabawek i wyposażenia oraz dostawę i montaż mebli do Przedszkola Fiku Miku w Nowym Targu” zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w zapytaniu ofertowym.

Czytaj więcej: Zapytanie Ofertowe...

Wszechstronny rozwój dziecka w gminie Nowy Targ

"ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI realizuje projekt pt. Wszechstronny rozwój dziecka w gminie Nowy Targ poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych nr RPMP.10.01.02-12-0100/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Wszechstronny rozwój...

arch

rek z  rek p