W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

 

 

 

 

Przetargi / Zamówienia

Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej

"ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI realizuje projekt pt. "Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej" nr RPMP.08.05.00-12-0038/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Opieka i edukacja w...

rek22222