W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2018 z dnia 28 czerwca 2018

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na: Modernizacja instalacji CO, oświetlenia wraz z montażem fotowoltaiki i automatyki pogodowej dla żłobka w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61, zgodnie z przedstawioną niżej specyfikacją.

 Prace instalatorskie polegać będą na:

- wymianie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne (LED)

- wymianie centralnego ogrzewania na folie grzewcze zainstalowane w podłodze (Parter, I Piętro, II Piętro), suficie (piwnice) oraz montażu ściennych paneli grzewczych na klatkach schodowych zgodnie z rzutami (załącznik nr 4)

- montażu instalacji fotowoltaicznej zgodnie z rzutami (załącznik nr 4)

- instalacji automatyki pogodowej

Przedmiot zamówienia dotyczy budynku, w którym realizowany jest Projekt pt. „Opieka i edukacja w żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej” nr RPMP.08.05.00-12-0038/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego (Wykaz robót instalatorskich).

Wartość Projektu: 316 000,00zł z VAT

Planowane efekty: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Szaflarska 61 w Nowym Targu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałów
Zał. nr 2 - Wzór odpowiedzi na zapytanie ofertowe
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Zał. nr 4 - Dokumentacja
Zał. nr 5 - Wykaz robót instalatorskich

rek2