W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

     

 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe 2/2022 z dnia 20.04.2021r

eu_logo.jpg

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie produktów żywnościowych, tj. artykułów spożywczych, owoców, warzyw i mrożonek, dla 82 dzieci uczęszczających do Przedszkola Fiku Miku 2 w Nowym Targu, ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ w terminie od 20 lutego 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. W ilościach i asortymentach określonych w formularzach cenowych stanowiących integralną część zapytania ofertowego. 

Przedmiot zamówienia dotyczy projektu „Wszechstronny rozwój dziecka w gminie Nowy Targ poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie w okresie 01.02.2020r. - 31.08.2021r. 82 nowych miejsc przedszkolnych (dla 40 dziew. i 42 chłop.)

zapytanie Ofertowe
załącznik-nr-1A-do-zapytania-ofert.-żywność Warzywa i Owoce
załącznik-nr-1B-do-zapytania-ofert.-żywność Ine Art. Spożywcze
załącznik-nr-2-do-zapytania-ofert.-żywność
załącznik-nr-3-do-zapytania-ofert.-żywność
załącznik-nr-4-do-zapytania-ofert.-żywność

eu logo

arch

rek z  rek p