W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

Archiwum przetargów

Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Firma "ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI realizuje projekt pt. „Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa "ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku żłobka zlokalizowanego przy ul. Szaflarskiej w Nowym Targu" nr RPMP.04.02.00-12-0374/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.2 eko-przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej: Podniesienie...

Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej

"ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI realizuje projekt pt. "Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej" nr RPMP.08.05.00-12-0038/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj więcej: Opieka i edukacja w...