W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

Żłobek Fiku Miku

 Firma "ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI realizuje projekt pt.

"Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej"

nr RPMP.08.05.00-12-0038/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 72 osób (60K i 12M) z województwa małopolskiego z gminy Nowy Targ, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 72 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 01.04.2018r. - 31.03.2019r. Projekt stanowi odpowiedź na niską aktywność kobiet w rynku pracy związaną z pełnieniem przez nie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 oraz brak miejsc w żłobkach na terenie Nowego Targu.

Wartość Projektu: 1094 292,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 930 148,93 PLN

Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Nowym Targu i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

kwiat6

Placówka Fiku Miku prowadzi działalność edukacyjno-opiekuńczo-pielęgnacyjną. Celem placówki jest zapewnienie dzieciom środowiska, które będzie sprzyjać ich wszechstronnemu rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, społecznemu i emocjonalnemu. Kadra zatrudniona w Fiku Miku z sercem i zaangażowaniem zajmuje się dziećmi. Nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz wszelkie kwalifikacje do pracy z najmłodszymi.

Dlaczego Fiku Miku jest najlepszym miejscem dla Twojego dziecka:motyl3

  • Jesteśmy jedyną placówką w Nowym Targu, w której mogą przebywać dzieci w wieku od 6 m-cy do 7 lat
  • Młodsze maluszki w żłobku, a te troszkę starsze (od 2,5 lat) w przedszkolu.
  • Zarówno program jak i zajęcia dodatkowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka, co zapewni mu wspaniała zabawę, a przy okazji świetne warunki do nauki i rozwoju
  • Wystrój i wyposażenie placówki stwarza wspaniałą atmosferę, dzięki której dzieci przychodzą do nas z przyjemnością.
  • Znając potrzeby dzisiejszych rodziców placówka czynna jest codziennie od 6.00 rano do 17.30
  • Posiadamy własną kuchnię, dzięki czemu zapewnimy Twojemu dziecku zbilansowaną dietę dostosowaną do jego potrzeb.
  • I co bardzo ważne!! nie jesteśmy „sieciówką” tylko lokalną instytucją działającą na terenie naszego miasta, znającą potrzeby dzieci i rodziców,  dlatego też, zarówno Dyrektor jak i Właściciele placówki są zawsze na miejscu i służą pomocą.

Nasze plusy:

otwarte od 6:00 - 17:30!

 

Funkcjonujemy całe wakacje!!

 

Sekretariat czynny
wtorek: 9:00 - 17:00
czwartek: 9:00 - 17:00

 

 

tel.:726 900 700

rek22222