W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

Aktualności i informacje

Rekrutacja na Październik 2018r.

eu logo

 

REKRUTACJA

do projektu  realizowanego w ramach projektu

„Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na

rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecz

 

Rekrutacja trwa!! Ostatnie wolne miejsca

Opieka nad dziećmi realizwana jest  w nowym budynku żłobka ul. Szaflarska 61 Nowy Targ

 

Projekt skierowany jest do osób powracających/ wchodzących na rynek pracy, które do tej pory w nim nie uczestniczyły za względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (pozostające bez pracy, przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym) zamieszkujący Gminę Nowy Targ.

Miesięczne czesne wraz z wyżywieniem dla osób spełniających warunki uczestnictwa w projekcie wynosić będzie 239,00 zł

Regrulamin Uczestnictwa i Rekrutacji orazd dokumenty rekrutacyjne 

znajdują się tutaj  ---=> dokumenty do pobrania

 

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektowym ul. Szaflarska 53, 34-400 Nowy Targ (sekratariat obecnego żłobka)

 

więcej informacji pod nr. tel 723 600 600

 

muzyka

 

 

 

 

 

Nasze plusy:

otwarte od 6:00 - 17:30!

 

Funkcjonujemy całe wakacje!!

 

Sekretariat czynny
wtorek: 9:00 - 17:00
czwartek: 9:00 - 17:00

 

 

tel.:726 900 700