W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

Aktualności i informacje

Rekrutacja do żłobka na wrzesień 2022

DRODZY RODZICE !!

Rozpoczynamy rektutację na Wrzesień 2022 r 

  1. Rekrutacja prowadzone będzie w dniach od 25.04.2022 do 28.06.2022
  2. W przypadku niewyczerpania wolnych miejsc po upływie w/w terminu rekrutacja prowadzona będzie  w sposób ciągły.
  3. Nabór dzieci do żłobka odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka”
  4. Kartę zgłoszeniowa można pobrać ze strony internetowej żłobka lub odebrać osobiście w placówce.
  5. Karta musi zostać wypełniona przez obojga rodziców dziecka.
  6. W przypadku samotnego wychowywania dziecka przez jednego z rodziców należy do karty dołączyć stosowne oświadczeni- również dostępne na stronie internetowej żłobka lub w placówce.
  7. Uzupełnioną kartę należy złożyć w oryginale osobiście w sekretariacie żłobka lub w urnie na dokumenty znajdującej się przy wejściu do budynku.

Szczegóły pod nr telefonu 723 600 600 

rek z

Najnowsze wideo:

Nasze plusy:

otwarte od 6:30 - 17:30!

 

Funkcjonujemy całe wakacje!!

 

Sekretariat czynny
wtorek: 9:00 - 17:00
czwartek: 9:00 - 17:00

 

 

tel.:723 600 600