W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2018 z dnia 25 czerwca 2018

ART-CONNECT Artur Kułakowski zaprasza do złożenia oferty na: Termomodernizacja dla żłobka w Nowym Targu przy ul. Szaflarska 61, zgodnie z przedstawioną niżej specyfikacją.

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku  zlokalizowanego przy ul. Szaflarska 61, 34-400 Nowy Targ na potrzeby funkcjonowania żłobka.

 

Termomodernizacja polegać będzie na:

- wymianie więźby i pokrycia dachu z zastosowaniem izolacji pianą poliuretanową oraz wykończeniem od wewnątrz zgodnie z przepisami PPOŻ.

- usunięciu ubytków, położeniu tynku i wykonaniu izolacji elewacji budynku (REI120) wełną mineralną wraz z niezbędnymi obróbkami.

- wymianie stolarki z zastosowaniem wytycznych PPOŻ (okna, drzwi, klapa dymowa, okna dachowe) zgodnie z rzutami (załącznik nr 4)

- izolacji fundamentów budynku pianą poliuretanową wraz z niezbędnymi robotami murarskimi (REI120)

- izolacji stropu piwnic

- montażu wentylacji wraz z rekuperacją.

Przedmiot zamówienia dotyczy budynku, który w którym realizowany jest Projekt pt. „Opieka i edukacja w żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej” nr RPMP.08.05.00-12-0038/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie zostanie wykonane zgodnie ze specyfikacją zawartą w Załączniku nr 5 do Zapytania Ofertowego (Wykaz robót budowlanych).

Wartość Projektu: 670 000,00zł z VAT

Planowane efekty: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Szaflarska 61 w Nowym Targu.

Załączniki:

rek2