W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

 

 

 

 

Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej

"ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI realizuje projekt pt. "Opieka i edukacja w Żłobku Fiku-Miku szansą na powrót rodziców do aktywności zawodowej" nr RPMP.08.05.00-12-0038/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym niniejszego projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 48 osób (45K i 3M) z województwa małopolskiego z gminy Nowy Targ, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi. Realizacja celu odbywać się będzie poprzez stworzenie 48 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w okresie 01.04.2018r. - 31.03.2019r. Projekt stanowi odpowiedź na niską aktywność kobiet w rynku pracy związaną z pełnieniem przez nie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 oraz brak miejsc w żłobkach na terenie Nowego Targu.

Wartość Projektu: 951 054,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 808 396,45 PLN

Planowane efekty: Zwiększenie dostępności do form opieki nad dziećmi do lat 3 w Nowym Targu i umożliwienie rodzicom/ opiekunom dzieci godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

rek22222