W trosce o Twoją wygodę używamy cookies. Dlaczego cookies są dobre?

     

 

 

 

 

Wszechstronny rozwój dziecka w gminie Nowy Targ

eu_logo.jpg

"ART-CONNECT" ARTUR KUŁAKOWSKI realizuje projekt pt. Wszechstronny rozwój dziecka w gminie Nowy Targ poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych nr RPMP.10.01.02-12-0100/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez stworzenie w okresie 01.02.2020r. - 31.08.2021r. 82 nowych miejsc przedszkolnych (dla 40 dziew. i 42 chłop.)

Wartość Projektu: 1 733 469,07 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 473 448,70 PLN

Planowane efekty: Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach gminy miasta Nowy Targ oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dla 82 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

eu logo

arch

rek z  rek p